WELCOME TO LVIS. Teaching is our Passion and your child is our Priority

Boards Offered

A deep sense of commitment to provide innovative education is the foundation for such an educational endeavour.

RTE STUDENTS LIST

                      RTE STUDENTS LIST- 2022-23
APPLICATION NUMBER STUDENT NAME PARENT NAME
2613539 DISHU PRAJAPATI ABHILASH PRAJAPATI
2646448 DIVYANSHI AHIRWAR SUNIL AHIRWAR
2646621 AARAV PATEL ANIL PATEL
2647065 ASTHA VEDI BUNDEL VEDI
2647436 SHORYA SACHIN SINGH
2669864 VISHESH SAHU KAMLESH SAHU
2677571 AAYANSH PATEL ARVIND KUMAR PATEL
2680187 JAISMIN MEHAR JEEVAN SINGH MEHAR
2701167 ATHARV BISEN JITENDRA BISEN
2743263 AYUSHAMAN BHARTI VINAY KUMAR BHARTI
2777536 SANSKAR TAMOLI AAKASH TAMOLI

 

                       RTE STUDENTS LIST-2023-24
APPLICATION NUMBER STUDENT NAME PARENT NAME
2807695 CHAITALI PATIL SHYAM PATIL
2808004 CHAITANYA PATIL SHYAM PATIL
2812019 KANAK THAKUR JITENDRA SINGH THAKUR 
2821092 YASH JATAV PRAMOD JATAV
2822365 AKSHAT SONDHIYA AKASH SONDHIYA
2828975 MANAS MALVIYA YOGESH MALVIYA
2831517 SATYAM SATNAM DANGI
2858119 DIVYANSHI PRAJAPATI SANTOSH PRAJAPATI
2858947 HARSHITA  PANDEY HARSH VARDHAN PANDEY
2899434 RITIKA NAMDEV MAHESH NAMDEV
2941718 SURBHI AHIRWAR SURENDRA AHIRWAR

 Back to top